Teks minti su šviesomis saulėtą dieną?

Bičiuliai, ar žinote kad Seimas priėmė įstatymą, pagal kurį nuo 2014-07-01 visi Lietuvos dviratininkai privalės dienos metu dėvėti šviesą atspindinčias liemenes arba važiuoti su įjungtomis šviesomis važiuodami važiuojamąja kelio dalimi (bet kokiu keliu ar gatve). Tokios nesąmonės nėra nei vienoje pasaulio šalyje
Kam šis įstatymo reikalavimas atrodo nepriimtinas ir nepagrįstas, kas nenori būti įstatymo pažeidėju važiuodamas dieną be šviesų ir liemenės, prašau nedelsiant kreiptis į Prezidentę. Laiko turime labai mažai, tik šią savaitę trečiadienį-ketvirtadienį, nes Prezidentė gali įstatymo nepatvirtinti ir pakartotinai jį gražinti Seimui svarstyti iš naujo. Geriausias sprendimas – palikti iki šiol galiojusį reikalavimą (kaip visoje normalioje Europoje), kad dviračio šviesos reikalingos tik tamsoje ar esant blogam matomumui (mažiau nei 300 m). Kas nori dieną važinėti su šviesomis ar liemenėmis, tai gali daryti be jokio įstatymo.

Žemiau yra parengtas laiško tekstas Prezidentei su detaliai išdėstytu pasiūlymu palikti normalų iki šiol galiojantį įstatymo punktą. Prašau nukopijuoti žemiau esantį laišką, pasirašyti savo vardu ir siųsti el.paštu (labai gerai ir laišku voke arba faksu) į Prezidentūrą keliais adresais, kad tikrai būtume išgirsti. Svarbus kiekvieno jūsų laiškas.
Prašau šį laišką su parašu siųsti nuo jūsų atstovaujamų dviračių sporto klubų, asociacijų ir kitų organizacijų. Tai liečia visus sportininkus, kurie nenori vietoj sportinės aprangos treniruotis su liemenėmis.

Siųsti:
ieva.baubinaite@president.lt
sarune.sableviciene@president.lt
virginija.budiene@president.lt
rasa.svetikaite@president.lt
nerijus.udrenas@president.lt

LR Prezidentei,
2013-06-19

Dėl LR saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 2, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33 straipsnių, įstatymo priedo pakeitimo ir papildymo ir įstatymo papildymo 61, 271 straipsniais Įstatymo, priimto LR Seime 2013-06-13

Aš, Lietuvos Respublikos pilietis (vardas, pavardė), išnagrinėjęs LR saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 2, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33 straipsnių, įstatymo priedo pakeitimo ir papildymo ir įstatymo papildymo 61, 271 straipsniais Įstatymą (toliau – SEAKĮ) , priimtą LR Seime 2013-06-13 (įsigalioja nuo 2013-07-01) prašau Lietuvos Respublikos Prezidentės nepatvirtinti šio įstatymo 17 straipsnio 2 dalies ir gražinti ją LR Seimui pakartotiniam svarstymui dėl šio įstatymo nepagrįstų reikalavimų dviratininkams ir galimo žalingo poveikio.

1) Siūlau palikti galiojančią be pakeitimų SEAKĮ 17 straipsnis. Reikalavimai dviračių vairuotojams 2 dalį „Dviračio vairuotojui leidžiama važiuoti keliu tik tvarkingą stabdį ir garso signalą turinčiu dviračiu. Dviračio gale turi būti raudonas šviesos atšvaitas, iš abiejų šonų – oranžiniai šviesos atšvaitai arba kiti šviesą atspindintys elementai, pritvirtinti prie ratų stipinų. Važiuojant keliu tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui, priekyje turi degti baltos šviesos žibintas, o gale – raudonos šviesos žibintas, dviračio vairuotojas privalo dėvėti šviesą atspindinčią liemenę arba būti prie drabužių kitiems eismo dalyviams matomoje vietoje prisisegęs šviesą atspindinčius elementus. Dviračio vairuotojai (keleiviai) iki 18 metų, važiuodami (vežami) keliu, privalo būti užsidėję ir užsisegę šalmą. Kitiems vyresniems kaip 18 metų asmenims, dviračiu važiuojantiems keliu, rekomenduojama būti užsidėjus ir užsisegus šalmą.“

Vietoj naujai priimto SEAKĮ pakeitimų įstatymo 11 straipsnis. 17 straipsnio 2 dalies pakeitimo:
2. Pakeisti 17 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:
„2. Dviračio vairuotojui leidžiama važiuoti keliu tik tvarkingą stabdį ir garso signalą turinčiu dviračiu. Dviračio gale turi būti raudonas šviesos atšvaitas arba raudonas šviesos žibintas, iš abiejų šonų – oranžiniai šviesos atšvaitai, pritvirtinti prie ratų stipinų. Važiuojant važiuojamąja kelio dalimi dviračio vairuotojas privalo dėvėti šviesą atspindinčią liemenę arba dviračio priekyje turi degti baltos šviesos žibintas, o gale – raudonos šviesos žibintas. Važiuojant keliu tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui, priekyje turi degti baltos šviesos žibintas, o gale – raudonos šviesos žibintas, dviračio vairuotojas privalo dėvėti šviesą atspindinčią liemenę. Dviračio vairuotojai (keleiviai) iki 18 metų, važiuodami (vežami) keliu, privalo būti užsidėję ir užsisegę dviratininko šalmą. Kitiems vyresniems kaip 18 metų asmenims, dviračiu važiuojantiems keliu, rekomenduojama būti užsidėjus ir užsisegus dviratininko šalmą.“ (LDB- paryškinta pataisa įteisinanti reikalavimą važinėti dviratininkams su liemenėmis arba su veikiančiomis šviesomis dienos metu).

Šiuo metu galiojantis SEAKĮ 17 str. 2 dalies punktas pilnai užtikrina saugaus eismo reikalavimus ir atitinka Europos šalių teisines normas ir praktiką, kai veikiančios dviračio šviesos yra privalomos tamsiu paros metu arba esant blogam matomumui (mažiau nei 300 m.). Įstatyme rekomenduojami tamsiu paros metu šviesą atspindintys rūbai ar atšvaitai yra papildoma geresnį matomumą užtikrinanti priemonė. Dviratininkai savo nuožiūra gali naudoti šviesas dieną, jei mano esant tai reikalinga.

Esminis nepritarimas naujai priimtai įstatymo nuostatai dėl 17 straipsnio 2 dalies pakeitimo, kad norima įteisinti privalomą dviratininkų važinėjimą su įjungtomis priekinėmis šviesomis arba liemenėmis dienos metu.

Įstatymo projekto svarstymo metu šiai nuostatai nepritarė 13 Lietuvos dviratininkų mėgėjų, sporto ir verslo organizacijų, kurios kreipėsi su prašymu palikti iki šiol galiojusią SEAKĮ 17 str. 2 dalies formuluotę kaip pakankamą reikalavimą eismo saugumui. Įstatymo rengimo metu nebuvo pateikta teisinė analizė dėl galiojančio įstatymo trūkumų, pakeitimų būtinybės ir kokias problemas šie pakeitimai išspręstų.

Lietuva būtų valstybė pirmoji pasaulyje, įteisinusi tokį nepagrįstą reikalavimą dviratininkams. LDB teigimu, techniškai ir eismo saugumo požiūriu netikslinga naudoti dviračio žibintus dieną, nes jų skleidžiama šviesa daug kartų silpnesnė nei automobilio žibintų, nėra jų techninio reglamentavimo bei kontrolės ir tai niekaip nepagerina dviračių matomumo kelyje (nes jis ir taip normalus). Seimas neturėtų reguliuoti piliečių apsirengimo ir privaloma tvarka daliai piliečių nurodyti aprangos kodą. Rinka gamina daug aprangos ir eismo saugumo produktų su šviesą atspindinčiais elementais (ant ratlankių, padangų, rėmo, dviratininkų aprangos ir aksesuarų), kuriuos vartotojai pasirenka savo nuožiūra. Pakanka galiojančios SEAKĮ įstatymo nuostatos, kad tamsiu paros metu ir esant blogam matomumui būtų privalomi šviesą atspindintys elementai, o ne privaloma viena konkreti aprangos detalė.
Todėl vertinu reikalavimą važinėti dviračiais su dienos metu veikiančiomis šviesomis ar liemenėmis kaip nemotyvuotą ir nepagrįstą. Įstatymas padarys tarptautinę žalą Lietuvos įvaizdžiui, nes apie jo diskriminacines nuostatas jau informuota Europos dviračių federacija, palaikiusi ankstesnį Lietuvis dviratininkų siūlymą dėl anksčiau galiojančio įstatymo pakankamumą. Reikalavimas dviratininkams važiuoti dienos metu su liemenėmis arba šviesomis netaikomas jokioje ES šalyje ir tūkstančiai dviratininkų, atvykusių turizmo tikslais į Lietuvą nežinodami tokios nuostatos, automatiškai taps įstatymo pažeidėjais, kaip ir to nežinantys Lietuvos dviratininkai.

Lietuvos dviračių sporto atstovams įstatymas žalingas todėl, kad reikalavimas dėvėti liemenes arba važiuoti su šviesomis galioja visiems dviračių sportininkams. Reiškia, kad treniruočių metu vietoj visam pasaulyje įprastos sportinės aprangos Lietuvos sportininkai turės dėvėti sportavimui nepritaikytas šviesą atspindinčias liemenes. Tai precedento neturintis reikalavimas pasaulyje. Papildoma žala, kad šviesą atspindinčios liemenės dengia sportininkų aprangą, išmargintą rėmėjų logotipais ir užrašais. Taip daroma tiesioginė žala Lietuvos dviračių sportui, nes uždengus rėmėjų reklamą ant aprangos (kaip pagrindinio reklaminio ploto), dings šios sporto šakos rėmimo patrauklumas. Dėl to nukentės visos Lietuvos dviračių sporto komandos.

Reikalavimus įteisinti dviračių šviesas arba liemenes dienos metu griežtai nepritarė dviratininkų atstovai ir kiti ekspertai LR susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-312, 2011-05-30 sudarytoje „Darbo grupėje dėl pasiūlymų Kelių eismo taisyklių nuostatoms, susijusioms su dviračių transporto eismu“ ir Dviračių transporto komisijoje prie LR SM.

Todėl prašau LR Prezidentę imtis visų LR Konstitucijos jai suteiktų įgaliojimų, kad būtų atsižvelgta į suinteresuotų piliečių asociacijų nuomonę ir sveiką protą.

Pagarbiai,
Pil. Vardenis Pavardenis,
Adresas, el. paštas

VeloSostinė 2013 / II: Per Pūčkorius į Antakalnį

Įvairovę žadantis maršrutas: Nuo Katedros palei Vilnelę aukštyn iki nuostabios gamtos prie Belmonto krioklių. Pakylame iki Pūčkorių atodangos atokvėpio aikštelės, kurioje atsiveria nuostabus vaizdas (nepamirškime kad mes vis dar vidury Vilniaus).
Pakvėpuokime Vilniaus miškų oru ramiai nusileisdami Antakalnio pusėje. Ten mūsų laukia dozė istorijos: Sapiegų rūmai, Šv. Petro ir Povilo bažnyčia primins senąją Vilniaus istoriją.

Maršrutas
Išvykos maršrutas

Renkamės 2013-06-09 14:00 Katedros aikštėje Vilniuje

Dar ne per vėlu pradėti minti – pradiniai mokymai suaugusiems

Vasara. Šviečia saulė. Draugai jau išsitraukė dviračius, o Jūs – ne. Ar Jūs esate vienas iš tų žmonių, kuriems didžiausią nerimą širdyje kelia tai, jog vaikystėje neišmokote važiuoti dviračiu? O gal tiesiog labai seniai važiavote ir viską spėjote pamiršti? O gal Jūs pažįstate žmogų, kuriam ši naujiena būtų aktuali? DAR NE VELU!
Kviečiame dalyvauti mokymuose skirtuose suaugusiems, kurie norėtų išmokti važiuoti dviračiu pradiniame lygmenyje.
Su mumis išmoksite (arba prisiminsite) laikyti pusiausvyrą, naudoti bėgius, įvertinti kelią, bei gausite daug naudingos informacijos bei patarimų.

Užsiėmimas vyks:
2013 m. birželio 8d.  10.00 – 16.00 val.
Reformatų skvere (vieta išrinkta, kuri būtų saugi ir nuošali – vieta kurioje galima daryti klaidų.)
Dviračius mokymų dalyviams duosime nemokamai, todėl būtina išankstinė registracija. Registracija: info@velovilnius.lt
Čia nėra pamoka vaikams, o suaugusiems, kurie tiki, kad galima ir dabar atrasti savo slaptą gebėjimą.
Šitą naujiena galite persiųsti ir tam draugui, kuris pastoviai jaučiasi priverstas susigalvoti pretekstą nedalyvauti Jūsų dviračių žygiuose – gal jam aktualu :).
Akciją remia VšĮ „Sveikas Miestas“ bei „Velo-city Vilnius“.