Žymos archyvas: absurdas

Jonava. Kaip įsisisavinti lėšas, bet nesukurti kokybiškos aplinkos mieste.

Foto pasakojimas apie Jonavą, iliustruojantis  2008, 2013, 2015 metais atliktus darbus, kuriems išleistos biudžeto ir ES fondų lėšos. Deja, bet projektai dažnai parengti nekokybiški, gausu broko, statybos reglamentų nepaisymo.Jonava 2016 04 02 (3)

Atnaujinta keturių eismo juostų J. Ralio gatvė. Nesaugios perėjos ir sankryžos, jokios galimybės važiuoti dviračiu. Prie upės dviračių tako pradžia be galimybės į šį taką įvažiuoti. Keturių juostų gatvė baigiasi ties rekonstruotu tiltu, kuriame telieka dvi eismo juostos.

Jonava 2016 04 02 (4)

Dviejų juostų vienpusio eismo gatvė. Lėšų dvigubai platesnei nei pakaktų, gatvei buvo. Gatvės pritaikymui dviračių eismui, sankryžos sutvarkymui, neatsirado. Taip pat pamiršti žmonių su judėjimo negalia poreikiai – šaligatviai ties įvažiavimais į kiemus su borteliais skersai šaligatvio.

Jonava 2016 04 02 (5)

Rekonstruotas tiltas per Nerį. Nesudarytos sąlygos per tiltą važiuoti dviračiu. Apskritai draudžiamas dviračių eismas, nors iškart už tilto prasideda pėsčiųjų ir dviratininkų takas.

Toliau skaityti Jonava. Kaip įsisisavinti lėšas, bet nesukurti kokybiškos aplinkos mieste.

34-os organizacijos reikalauja atšaukti įstatymo pataisas dėl privalomų dviračių šviesų dieną

Nuotrauka iš http://ukcyclerules.com

Kreipimasis į Seimo narius

Mes, žemiau pasirašę 34-ių Lietuvos nevyriausybinių organizacijų, dviratininkų klubų, komandų ir viešųjų įstaigų atstovai raginame LR Seimą ir Vyriausybę skubos tvarka pripažinti netekusias galios LR Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 11 straipsnio 2 dalies nuostatas dėl reikalavimų dviračių vairuotojams važiuojant šviesiuoju paros metu dėvėti ryškiaspalvę liemenę su šviesą atspindinčiais elementais arba dviračio priekyje degančiu baltos šviesos žibintu, o gale – raudonos šviesos žibintu.
Siūlome palikti šiuo metu galiojančias Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 17 straipsnio 2 dalies nuostatas, kurios visiškai užtikrina saugaus eismo reikalavimus ir atitinka Europos šalių praktiką, kai dviračio šviesos yra privalomos tamsiu paros metu arba esant blogam matomumui (mažiau nei 300 m).

Todėl prašome skubiai priimti LR Seime pateiktą ir užregistruotą Lietuvos Respublikos
Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 2, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33 straipsnių, įstatymo priedo pakeitimo ir papildymo ir įstatymo papildymo 61, 271 straipsniais įstatymo 11 straipsnio pakeitimo Įstatymą.
Pažymėtina, kad 2014 m. liepos 1 d. įsigaliojus  Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 17 straipsnio 2 dalies naujai redakcijai, Lietuva taptų pirmoji valstybė pasaulyje, įteisinusi reikalavimą dviratininkams visada (bet kuriuo paros metu) dėvėti liemenes arba visada laikyti įjungtus priekinius ir galinius dviračio žibintus važiuojant važiuojamąja kelio dalimi.
Rengiant šią įstatymo pataisą jai nepritarė tuometinė Darbo grupė Kelių eismo taisyklių pakeitimams prie LR Susisiekimo ministerijos (SM), Dviračių komisija prie LR SM, nevyriausybinės organizacijos, dviratininkų klubai ir dviratininkų bendruomenė. Jie kreipėsi į LR Vyriausybę, Seimą, Prezidentūrą, bet nebuvo išgirsti ir pataisa buvo skubotai priimta, nepaisant pilietinių organizacijų, ekspertų, saugaus eismo specialistų nuomonės.
Europos dviratininkų federacijos duomenimis, visose Europos Sąjungos šalyse ir daugumoje išsivysčiusių pasaulio šalių šviečiantis baltos šviesos žibintas priekyje, raudonos šviesos žibintas gale yra privalomi dviračiui kaip transporto priemonei tik tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui (mažiau kaip 300 m). Naudoti dviračio žibintus dieną (kurie yra daug kartų silpnesni nei automobilio žibintai, be to, nėra jų techninio reglamentavimo bei kontrolės) yra techniškai, teisiškai ir eismo saugumo požiūriu nepagrįstas ir neproporcingas reikalavimas.
Šiuo metu įstatymas nedraudžia dviratininkams savo nuožiūra naudoti žibintų šviesas dieną, jei jie mano esant tai reikalinga. Atsižvelgiant į tai, kad naujas reglamentavimas ribos asmenų teisę pasirinkti sau tinkamą aprangą, ekologiškos ir visiems prieinamos transporto priemonės naudojimo patrauklumas sumažės. Pažymėtina, kad šviesą atspindinčių liemenių ir atspindinčių elementų naudojimas pasiteisina tik tamsiuoju paros metu, kai dviračių vairuotojai yra tiesiogiai apšviesti gatvių ar kitais žibintais, todėl šviesiuoju paros metu yra neefektyvus ir neduos siekiamo rezultato. Šiuo metu yra didžiulė pasiūla ir įvairovė įvairios šviesą atspindinčios aprangos, jos elementų ir papildomų aksesuarų prie aprangos. Todėl netikslinga ir nepagrįsta reikalauti tik vieno privalomo aprangos pavyzdžio (liemenės) visiems dviratininkams.
Matomumui kelyje ir eismo saugumui užtikrinti pakanka šiuo metu Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 17 straipsnio 2 dalies galiojančių nuostatų, tik būtina užtikrinti jų laikymąsi. Tačiau iki šiol neužtikrinus esamo įstatymo įgyvendinimą, manome netikslinga didinti įstatyminių prievolių skaičių.

Pagarbiai,
Lietuvos dviratininkų bendrijos pirmininkas Eduardas Kriščiūnas
Bendrijos „Atgaja“ pirmininkas Saulius Vytas Pikšrys
Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos prezidentas Mantas Zakarka
Lietuvos dviračių verslo asociacijos atstovas Algimantas Pauliukaitis
Labdaros ir paramos fondo „Maisto bankas“  L.e.p. direktorius Vaidotas Ilgius
Sporto klubą „Vilimeksas“ atstovaujantis Giedrius Adamonis
Asociacijos „Stimul Plius“ prezidentas Aleksandras Malakauskas
Všį „Dviratai“ direktorius Darius Pekarskas
Asociacijos „Dviračių sporto mėgėjų klubas“ pirmininkas Marius Ratkevičius
Kalnų dviračių sporto (MTB) federacijos direktorius Julius Kvietkauskas
Sporto klubo „S-Sportas“ pirmininkas Petras Andrašiūnas
VšĮ „Turizmo akademija“ direktorius Tomas Stasiukaitis
VšĮ „Du ratai“ direktorius Saulius Ružinskas
LKA Keliautojų klubas pirmininkas Rolandas Lubys
GMPR Lietuvos fondo pirmininkas Sigitas Kučas
VŠĮ „Nuotykiai tau“ direktorius Jonas Čepkauskas
Klubas DRYM TYM pirmininkas Vytis Nakutis
VšĮ „MTB cycling club“ direktorius Tautvydas Lukšas
Asociacijos „Klubas Top team“  direktorius Arūnas Gliaudelis
VšĮ „Miegantys drambliai“ direktorė Inga Kupetytė-Bunevičienė
VšĮ „Ugdymo inovacijų centras“ direktorė Regina Sabaliauskienė
NVO vaikams konfederacijos direktorė Elena Urbonienė
VšĮ „Humanizmo centras“ vadovė Rasa Kuodytė–Kazielienė
Visuomeninės organizacijos „Kaltinėnų bendruomenė“ valdybos pirmininkė Rima Čepurnienė
Aplinkosaugos valdymo ir technologijų centro direktorė Audronė Alijošiūtė
Šiaulių nevyriausybinių organizacijų konferencijos (ŠNVOK) taryba
VŠĮ „Bendruomenių kaitos centras“ direktorė Loreta Zakarevičienė
Asociacija „Dviračių sporto klubas Veloratai“ pirmininkas Romenas Andriuškevičius
Vilniaus dviračių sporto klubo „Vitus“ pirmininkas Algimantas Mozolis
Kauno Jaunalietuvių sporto organizacijos mokyklos dviračių sporto treneris Gintautas Volungevičius
VšĮ „Geriausia komanda“ direktorė Nora Naginevičiūtė
Kelionių agentūros „Aldova“ savininkas Algimantas Naujokas
Susivienijimo Žali.LT koordinatorius Martynas Norbutas
Všį „MTB Riders club“ direktorius Marius Šukevičius

Kontaktams ir informacijai:
Bendrija „Atgaja“ t. 8-699-33661, e-paštas info@atgaja.lt
Linas Vainius

Piliečiai primena, kad šią įstatymo pataisą „prastūmė“ vienas žmogus p. Stasys Brundza (nepritariant kitiems eismo saugumo ekspertams ir pilietinėms organizacijoms), o jai prieštarauja didžiulė Lietuvos dviratininkų ir nevyriausybinių organizacijų bendruomenė, į kurios nuomonę, raštus ir prašymus nebuvo atsižvelgta.

Todėl šią pataisą vertina kaip grubų žmogaus teisių pažeidimą dėl nelogiškos ir nepagrįstos įstatyminės prievartos eiliniams piliečiams (kurie nėra statutiniai pareigūnai ir neatlieka tarnybinių funkcijų, o tik laisvalaikiu važiuoja dviračiu) dėvėti nustatyto pavyzdžio rūbus ir naudoti dviračio šviesas dieną.

Gausi dviratininkų bendruomenė tikisi, kad Seimo nariai supranta didelės piliečių grupės lūkesčius ir moka skaičiuoti rinkėjų balsus.

Dviratininkai verčiami žybsinčiomis eglutėmis

Ša­lies dvi­ra­ti­nin­kai jau­čia­si pa­že­min­ti Sei­mo priim­to įsta­ty­mo rei­ka­la­vi­mu nuo ki­tų me­tų lie­pos va­žiuo­ti die­ną su įjung­tais ži­bin­tais ar­ba dė­vė­ti ryš­kias­pal­ves švie­są at­spin­din­čias lie­me­nes. Eu­ro­pos dvi­ra­čių fe­de­ra­ci­ja siū­lo įsta­ty­mą siųs­ti į ne­są­mo­nių mu­zie­jų, kur da­li­ja­mos pre­mi­jos už di­džiau­sias kvai­lys­tes.

Teks minti su šviesomis saulėtą dieną?

Bičiuliai, ar žinote kad Seimas priėmė įstatymą, pagal kurį nuo 2014-07-01 visi Lietuvos dviratininkai privalės dienos metu dėvėti šviesą atspindinčias liemenes arba važiuoti su įjungtomis šviesomis važiuodami važiuojamąja kelio dalimi (bet kokiu keliu ar gatve). Tokios nesąmonės nėra nei vienoje pasaulio šalyje
Kam šis įstatymo reikalavimas atrodo nepriimtinas ir nepagrįstas, kas nenori būti įstatymo pažeidėju važiuodamas dieną be šviesų ir liemenės, prašau nedelsiant kreiptis į Prezidentę. Laiko turime labai mažai, tik šią savaitę trečiadienį-ketvirtadienį, nes Prezidentė gali įstatymo nepatvirtinti ir pakartotinai jį gražinti Seimui svarstyti iš naujo. Geriausias sprendimas – palikti iki šiol galiojusį reikalavimą (kaip visoje normalioje Europoje), kad dviračio šviesos reikalingos tik tamsoje ar esant blogam matomumui (mažiau nei 300 m). Kas nori dieną važinėti su šviesomis ar liemenėmis, tai gali daryti be jokio įstatymo.

Žemiau yra parengtas laiško tekstas Prezidentei su detaliai išdėstytu pasiūlymu palikti normalų iki šiol galiojantį įstatymo punktą. Prašau nukopijuoti žemiau esantį laišką, pasirašyti savo vardu ir siųsti el.paštu (labai gerai ir laišku voke arba faksu) į Prezidentūrą keliais adresais, kad tikrai būtume išgirsti. Svarbus kiekvieno jūsų laiškas.
Prašau šį laišką su parašu siųsti nuo jūsų atstovaujamų dviračių sporto klubų, asociacijų ir kitų organizacijų. Tai liečia visus sportininkus, kurie nenori vietoj sportinės aprangos treniruotis su liemenėmis.

Siųsti:
ieva.baubinaite@president.lt
sarune.sableviciene@president.lt
virginija.budiene@president.lt
rasa.svetikaite@president.lt
nerijus.udrenas@president.lt

LR Prezidentei,
2013-06-19

Dėl LR saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 2, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33 straipsnių, įstatymo priedo pakeitimo ir papildymo ir įstatymo papildymo 61, 271 straipsniais Įstatymo, priimto LR Seime 2013-06-13

Aš, Lietuvos Respublikos pilietis (vardas, pavardė), išnagrinėjęs LR saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 2, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33 straipsnių, įstatymo priedo pakeitimo ir papildymo ir įstatymo papildymo 61, 271 straipsniais Įstatymą (toliau – SEAKĮ) , priimtą LR Seime 2013-06-13 (įsigalioja nuo 2013-07-01) prašau Lietuvos Respublikos Prezidentės nepatvirtinti šio įstatymo 17 straipsnio 2 dalies ir gražinti ją LR Seimui pakartotiniam svarstymui dėl šio įstatymo nepagrįstų reikalavimų dviratininkams ir galimo žalingo poveikio.

1) Siūlau palikti galiojančią be pakeitimų SEAKĮ 17 straipsnis. Reikalavimai dviračių vairuotojams 2 dalį „Dviračio vairuotojui leidžiama važiuoti keliu tik tvarkingą stabdį ir garso signalą turinčiu dviračiu. Dviračio gale turi būti raudonas šviesos atšvaitas, iš abiejų šonų – oranžiniai šviesos atšvaitai arba kiti šviesą atspindintys elementai, pritvirtinti prie ratų stipinų. Važiuojant keliu tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui, priekyje turi degti baltos šviesos žibintas, o gale – raudonos šviesos žibintas, dviračio vairuotojas privalo dėvėti šviesą atspindinčią liemenę arba būti prie drabužių kitiems eismo dalyviams matomoje vietoje prisisegęs šviesą atspindinčius elementus. Dviračio vairuotojai (keleiviai) iki 18 metų, važiuodami (vežami) keliu, privalo būti užsidėję ir užsisegę šalmą. Kitiems vyresniems kaip 18 metų asmenims, dviračiu važiuojantiems keliu, rekomenduojama būti užsidėjus ir užsisegus šalmą.“

Vietoj naujai priimto SEAKĮ pakeitimų įstatymo 11 straipsnis. 17 straipsnio 2 dalies pakeitimo:
2. Pakeisti 17 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:
„2. Dviračio vairuotojui leidžiama važiuoti keliu tik tvarkingą stabdį ir garso signalą turinčiu dviračiu. Dviračio gale turi būti raudonas šviesos atšvaitas arba raudonas šviesos žibintas, iš abiejų šonų – oranžiniai šviesos atšvaitai, pritvirtinti prie ratų stipinų. Važiuojant važiuojamąja kelio dalimi dviračio vairuotojas privalo dėvėti šviesą atspindinčią liemenę arba dviračio priekyje turi degti baltos šviesos žibintas, o gale – raudonos šviesos žibintas. Važiuojant keliu tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui, priekyje turi degti baltos šviesos žibintas, o gale – raudonos šviesos žibintas, dviračio vairuotojas privalo dėvėti šviesą atspindinčią liemenę. Dviračio vairuotojai (keleiviai) iki 18 metų, važiuodami (vežami) keliu, privalo būti užsidėję ir užsisegę dviratininko šalmą. Kitiems vyresniems kaip 18 metų asmenims, dviračiu važiuojantiems keliu, rekomenduojama būti užsidėjus ir užsisegus dviratininko šalmą.“ (LDB- paryškinta pataisa įteisinanti reikalavimą važinėti dviratininkams su liemenėmis arba su veikiančiomis šviesomis dienos metu).

Šiuo metu galiojantis SEAKĮ 17 str. 2 dalies punktas pilnai užtikrina saugaus eismo reikalavimus ir atitinka Europos šalių teisines normas ir praktiką, kai veikiančios dviračio šviesos yra privalomos tamsiu paros metu arba esant blogam matomumui (mažiau nei 300 m.). Įstatyme rekomenduojami tamsiu paros metu šviesą atspindintys rūbai ar atšvaitai yra papildoma geresnį matomumą užtikrinanti priemonė. Dviratininkai savo nuožiūra gali naudoti šviesas dieną, jei mano esant tai reikalinga.

Esminis nepritarimas naujai priimtai įstatymo nuostatai dėl 17 straipsnio 2 dalies pakeitimo, kad norima įteisinti privalomą dviratininkų važinėjimą su įjungtomis priekinėmis šviesomis arba liemenėmis dienos metu.

Įstatymo projekto svarstymo metu šiai nuostatai nepritarė 13 Lietuvos dviratininkų mėgėjų, sporto ir verslo organizacijų, kurios kreipėsi su prašymu palikti iki šiol galiojusią SEAKĮ 17 str. 2 dalies formuluotę kaip pakankamą reikalavimą eismo saugumui. Įstatymo rengimo metu nebuvo pateikta teisinė analizė dėl galiojančio įstatymo trūkumų, pakeitimų būtinybės ir kokias problemas šie pakeitimai išspręstų.

Lietuva būtų valstybė pirmoji pasaulyje, įteisinusi tokį nepagrįstą reikalavimą dviratininkams. LDB teigimu, techniškai ir eismo saugumo požiūriu netikslinga naudoti dviračio žibintus dieną, nes jų skleidžiama šviesa daug kartų silpnesnė nei automobilio žibintų, nėra jų techninio reglamentavimo bei kontrolės ir tai niekaip nepagerina dviračių matomumo kelyje (nes jis ir taip normalus). Seimas neturėtų reguliuoti piliečių apsirengimo ir privaloma tvarka daliai piliečių nurodyti aprangos kodą. Rinka gamina daug aprangos ir eismo saugumo produktų su šviesą atspindinčiais elementais (ant ratlankių, padangų, rėmo, dviratininkų aprangos ir aksesuarų), kuriuos vartotojai pasirenka savo nuožiūra. Pakanka galiojančios SEAKĮ įstatymo nuostatos, kad tamsiu paros metu ir esant blogam matomumui būtų privalomi šviesą atspindintys elementai, o ne privaloma viena konkreti aprangos detalė.
Todėl vertinu reikalavimą važinėti dviračiais su dienos metu veikiančiomis šviesomis ar liemenėmis kaip nemotyvuotą ir nepagrįstą. Įstatymas padarys tarptautinę žalą Lietuvos įvaizdžiui, nes apie jo diskriminacines nuostatas jau informuota Europos dviračių federacija, palaikiusi ankstesnį Lietuvis dviratininkų siūlymą dėl anksčiau galiojančio įstatymo pakankamumą. Reikalavimas dviratininkams važiuoti dienos metu su liemenėmis arba šviesomis netaikomas jokioje ES šalyje ir tūkstančiai dviratininkų, atvykusių turizmo tikslais į Lietuvą nežinodami tokios nuostatos, automatiškai taps įstatymo pažeidėjais, kaip ir to nežinantys Lietuvos dviratininkai.

Lietuvos dviračių sporto atstovams įstatymas žalingas todėl, kad reikalavimas dėvėti liemenes arba važiuoti su šviesomis galioja visiems dviračių sportininkams. Reiškia, kad treniruočių metu vietoj visam pasaulyje įprastos sportinės aprangos Lietuvos sportininkai turės dėvėti sportavimui nepritaikytas šviesą atspindinčias liemenes. Tai precedento neturintis reikalavimas pasaulyje. Papildoma žala, kad šviesą atspindinčios liemenės dengia sportininkų aprangą, išmargintą rėmėjų logotipais ir užrašais. Taip daroma tiesioginė žala Lietuvos dviračių sportui, nes uždengus rėmėjų reklamą ant aprangos (kaip pagrindinio reklaminio ploto), dings šios sporto šakos rėmimo patrauklumas. Dėl to nukentės visos Lietuvos dviračių sporto komandos.

Reikalavimus įteisinti dviračių šviesas arba liemenes dienos metu griežtai nepritarė dviratininkų atstovai ir kiti ekspertai LR susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-312, 2011-05-30 sudarytoje „Darbo grupėje dėl pasiūlymų Kelių eismo taisyklių nuostatoms, susijusioms su dviračių transporto eismu“ ir Dviračių transporto komisijoje prie LR SM.

Todėl prašau LR Prezidentę imtis visų LR Konstitucijos jai suteiktų įgaliojimų, kad būtų atsižvelgta į suinteresuotų piliečių asociacijų nuomonę ir sveiką protą.

Pagarbiai,
Pil. Vardenis Pavardenis,
Adresas, el. paštas