Veiklos programa

Lietuvos dviratininkų bendrijos (LDB) veiklos programa 2013 metams

Prioritetiniai uždaviniai 2013 metams.

  1. Dviratis.lt tinklalapio sutvarkymas: dizaino, turinio valdymo sistemos, pačio turinio.
  2. Bendradarbiavimas su valstybės ir savivaldybių institucijomis, visomis suinteresuotomis šalimis dėl dviračių plėtros klausimų. Dalyvavimas LR SM Dviračių komisijoje, nacionalinėje dviračių komisijoje ir kitų struktūrų veikloje.
  3. Pažintinės kelionės LDB nariams į Olandiją organizavimas. Atsakingas E. Kriščiūnas.
  4. Dalyvavimas kaip partneriams Mobile2020 projekte. Atsakingas L. Vainius
  5. Dviračių infrastruktūros apžiūrų organizavimas su savivaldybėmis. Atsakingi LDB nariai miestuose.
  6. Išvažiuojami apsilankymai, įgyvendintų projektų apžiūra Jonavoje, Elektrėnuose, Alytuje.
  7. Dviračių renginių kalendorius. Atsakingi P. Bakutis ir F. Wurft
  8. Kiti reikalai ir darbai, paaiškėsiantys metų eigoje.

 

Patvirtinta LDB XI-me visuotiniame narių susirinkime 2013 m. balandžio 14 d. Kaune.